درخواست آنلاین کارگر

شما میتوانید با استفاده از سامانه ریشه کارگران مد نظر خود را بصورت آنلاین در تاریخ مشخص درخواست و رزرو نمایید.

فروشگاه کود،سم و ادوات کشاورزی

در فروشگاه سامانه ریشه میتوانید کود،سم و ادوات کشاورزی را با مناسب ترین قیمت بصورت آنلاین خرید و درب منزل تحویل بگیرید.

مدیریت مدار آبیاری

سامانه ریشه دارای خدمت ویژه ای بنام میرآب است که نماینده چاه میتواند با وارد کردن اطلاعات کشاورزان چاه خود گردش مدار آب خود را بصورت آنلاین کنترل و اطلاع رسانی نماید.